Så blir din hyra 2019

Vi har tillsammans med Hyresgästföreningen kommit överens om en hyreshöjning på 2,1 procent för år 2019. Den nya hyran gäller från och med 1 januari och berör samtliga lägenheter, bilplatser, lokaler och förråd med förhandlingsklausul. Hyror för studentbostäder höjs med 2,1 procent från den 1 juli.

Hyreshöjningen beror bland annat på ökade kostnader för drift och skötsel av fastigheterna och att renoveringsbehovet i många av Övikshems äldre fastigheter fortfarande är stort.

Det här går hyran till

De pengar du betalar varje månad går till flera olika saker. Nedan ser du en ungefärlig fördelning av vad en genomsnittlig hyra går till.

Diagram över fördelning av vad en genomsnittlig hyra går till

* Här ingår till exempel underhåll av lägenheten, byte av belysning i trapphus, stambyten, asfaltering av p-platser, byte av vattenledningar och renovering av tvättstuga.