Renovering av avloppsledningar i Husum

För att säkerställa drift och funktion kommer Miva att renovera avloppsledningar i Husum. Avloppsledningarna renoveras med en metod som kallas infodring. Den innebär att de inte behöver gräva fram ledningarna i marken, utan istället lägger ett nytt rör i det gamla röret. Alla an­slutande ledningar från villor och fastigheter ansluts sedan genom att ett robotverktyg transporteras in i den nya ledningen och fräser upp anslutningspunkterna.

Arbetet utförs under vecka 20 samt under vecka 24-25.

Karta över området

Ofarlig lukt av plast och rökutveckling

Arbetet medför lukt av plast som är helt ofarlig i den koncentration som förekommer utanför den direkta arbetsplatsen. Ofarlig rökutveckling från ett så kallat ångtorn kommer också att uppstå. Saknas det vatten i något av fastighetens vattenlås (t ex golvbrunn) kan det medföra att lukt av plast även uppkommer i fastigheten. Säkerställ att vattenlåsen fungerar som de ska.

Eventuella driftstörningar och mer information

Ytterligare information kommer att ges till fastigheter som är direkt berörda strax innan arbetet påbörjas. Där framgår även eventuella driftstörningar. Miva ber om överseende för extra trafik i området under arbetet. Vid frågor, kontakta Peter Söderqvist, VA-Utredare, Miva, 0660-330 414.