Prisjustering för individuell mätning av el- och varmvattenförbrukning

Vi har kommit överens med Hyregästföreningen om en prisjustering för individuell mätning av el- och varmvattenförbrukning. Det nya priset gäller från och med den 1 januari 2022.

Elförbrukningen justeras till 0,98 kr/kwh och den fasta avgiften för hushållsel är 63 kr/månad. Varmvattenförbrukning justeras till 80 kr/m3.

Precis som tidigare faktureras din förbrukning två månader i efterskott, och de nya priserna ser du på hyresavin du får i februari.

Berörda kunder har informerats.