Positivt resultat för Övikshem

Under 2017 gjorde Övikshem ett positivt resultat på 26 miljoner. Bolaget stärker därmed sin finansiella styrka vilket gör att vi kan fortsätta investera i våra fastigheter.

Det här visar att vi står på en stabil grund och agerar långsiktigt vilket ger ett tryggt boende för våra hyresgäster, säger Lars Österlund, vd AB Övikshem.

Som allmännyttigt bostadsbolag återinvesterar vi i bolaget genom att satsa på underhåll som t.ex. byte av fasader, tak, fönster och stammar. Vi utvecklar även våra fastigheter och bostadsområden genom exempelvis energieffektivisering.