Parkeringsavgift på besöksparkeringar

För att ge besökare och hyresgäster bra möjligheter till tillfällig parkeringsplats och för att minska
antalet felparkerare blir besöksparkeringar i våra centralare bostadsområden avgiftsbelagda.

 

Besöksparkeringar på Valhalla och Sörliden är idag avgiftsbelagda. Fler bostadsområden som kommer
att få avgiftsbelagda besöksparkeringar är Gullänget, Domsjö, centrala staden och Själevad.

Eftersom våra regler och parkeringsavgifter skiljer sig mot de som gäller hos Örnsköldsviks Kommun gäller inte parkeringstillstånd utfärdade av Örnsköldsviks kommun på våra besöksparkeringar.

Så här använder du Parkster vid betalning av parkeringsavgift.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster