2018-03-07

Övikshem tecknar avsiktsförklaring för Fyrklövern i Sidensjö

AB Övikshem har tecknat en avsiktsförklaring med Örnsköldsviks kommun om att förvärva fastigheten Sidensjö Prästbord 1:6 när kommunen flyttar befintligt vård- och omsorgsboende till Sidensjögården.

Fastigheten, som även kallas Fyrklövern, ligger i Sidensjö och fungerar idag som vård- och omsorgsboende bestående av 12 lägenheter. Örnsköldsviks Kommun planerar att riva Sidensjögården och därefter på samma plats bygga till befintligt gruppboende med en avdelning för vård-och omsorgsboende. Detta möjliggör att Fyrklövern skulle kunna konverteras till trygghetsboende hos AB Övikshem.

Förvärvet förutsätter att ett beslut om försäljning fattas av Örnsköldsviks kommun, kommunstyrelsen eller behörig instans enligt delegationsordningen samt ett beslut av Övikshems styrelse. Avsiktsförklaringen gäller till och med 2019-12-31.

Trygghetsboende

Trygghetsboende är en boendeform som passar dig som har fyllt 70 år och prioriterar trygghet och social samvaro. I våra trygghetsboenden finns gemensamhetslokaler och en trygghetsvärd som ansvarar för olika aktiviteter tillsammans med studieförbund och ideella organisationer. Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade och hyrs ut via vår ordinarie bostadskö.