Övikshem och Miva samarbetar i undersökning kring avfall och återvinning

Vi arbetar ständigt för att kommunikationen med dig som hyresgäst ska bli bättre, tydligare och enklare. Därför samarbetar vi med Miva som just nu rekryterar kunder till ett antal fokusgrupper kring avfall och
återvinning.

En fokusgrupp är en vetenskaplig metod för att ta reda på uppfattningar i olika frågor men även för att skapa delaktighet. I fokusgrupperna kommer deltagarna få utvärdera Mivas och vår befintliga kommunikation om avfall och återvinning, men framförallt diskuterara hur man vill få information och kommunicera i dessa frågor i framtiden.

Företaget Utredarna AB har fått i uppdrag att rekrytera deltagare till fokusgrupperna. De kommer att göra ett slumpmässigt urval bland våra gemensamma kunder och kontakta dem via telefon. Utredarna ringer från telefonnummer 070-956 28 26. Under samtalet förklaras vad det innebär att delta i en fokusgrupp och hur man primeras för detta. Därefter får kunden ta ställning till om hen är intresserad av att delta. Deltagandet är alltså helt frivilligt, men vi hoppas såklart att du som blir kontaktad vill hjälpa oss att bli bättre.