Övikshem har tecknat reservationsavtal för busstationstomten

AB Övikshem har tecknat ett reservationsavtal med Örnköldsviks kommun för kvartersmark med fastighetsbeteckning Örnsköldsvik 8:27, även kallad ”busstationstomten”. Syftet med avtalet är att sätta upp villkor och förutsättningar för framtagande och genomförande av detaljplan.

Reservationsavtalet ger Övikshem markanvisning med ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av kvartersmark för Örnsköldsvik 8:27.

Vi har presenterat ett förslag där flerbostadshus byggs på en del av planområdet. Lägenheterna kommer i huvudsak vara hyresrätter, där en del eventuellt blir studentbostäder, säger Lars Österlund, vd för AB Övikshem

Övikshem ser en ökande efterfrågan av bostäder centralt och avtalet ger oss tillfälle att medverka i detaljplaneprocessen och möjlighet att förvärva mark i ett attraktivt läge.

Förutsättningar för genomförande av projektet förutsätter att ny detaljplan tas fram och vinner laga kraft. Avtalet gäller i 24 månader.

För ytterligare information vänligen kontakta

Lars Österlund, Vd AB Övikshem, 0660-29 93 21