Nytt system för kundundersökning

Vi vill gärna veta vad du tycker om ditt boende och genomför därför regelbundet en kundundersökning. Nytt för i år är att vi byter system för kundundersökning vilket gör att vi kommer kunna mäta kundnöjdheten kontinuerligt istället för vartannat år som tidigare. Alla hyresgäster får kundenkäten en gång per år. Det innebär att du kan få vår kundenkät i t.ex. april medan din granne får den i november.

Du som har en e-postadress registrerad hos oss kommer få kundundersökningen per mail. Har du inte en e-postadress kommer du få den per post.

Genom att delta i undersökningen har du möjlighet att påverka utvecklingen i ditt bostadsområde. Vi är mycket tacksamma om du vill besvara vår kundenkät och låta oss få veta vad du tycker!