Ny organisation hos Övikshem

Vi arbetar för att vara kommunens mest attraktiva hyresvärd och erbjuda dig som hyresgäst önskad service till rätt pris. Därför ser vi nu över vår organisation och skapar en tydligare inriktning mot kund och fastighet. Allt för att kunna ge dig ännu bättre service! Den nya organisationen gäller från och med 1 oktober 2017.

Nytt större kundcenter

Utifrån vår kundtjänst bildar vi nu ett nytt kundcenter och samlar alla frågor som rör dig som hyresgäst inom en och samma avdelning. Kundcenter ansvarar nu även för frågor som du tidigare kontaktade din bovärd om. Kundcenter behåller samma kontaktuppgifter som vår tidigare kundtjänst.

I kundcenter möter du våra medarbetare: Gunilla Westman, Cecilia Genlund, Monica Vestberg, Louise Norgren Bick, Roya Mammadova, Christer Persson och Roger Byström. Ny chef för kundcenter blir Maria Flodin, tidigare förvaltningschef.

Hos kundcenter får du bland annat hjälp med frågor om:

  • Att teckna eller säga upp avtal för lägenhet, förråd, garage och fordonsplats
  • Att anmäla fel och störningar
  • Nyckelhantering (vid in- och avflyttning, extranyckel och borttappad nyckel)
  • Bointroduktion för nyinflyttad
  • Hyresbetalning
  • Renovering utifrån besiktningsprotokoll
  • Ombyggnation vid större projekt

Bovärdar blir fastighetsvärdar

För att bättre utnyttja våra resurser och skapa en effektivare organisation kommer även bovärdstjänsten och våra bovärdsområden att förändras. Bovärdarna blir istället fastighetsvärdar med helhetsansvar över fastighetsområdet när det gäller drift, skötsel, reparation och underhåll av fastigheterna. Fastighetsvärdarna kommer även utföra besiktning i samband med avflyttning.

Eftersom fastighetsvärdarna inte har telefontid eller tar emot besök kan de istället lägga större fokus på att åtgärda de felanmälningar som kommer in via kundcenter.

Våra bovärdsområden kommer att samordnas i större fastighetsområden där fler fastighetsvärdar arbetar tillsammans i team. Detta innebär att du framöver kommer att möta fler fastighetsvärdar i ditt bostadsområde.

Så här ser våra nya fastighetsområden ut:

Område 1 - Centrum, Domsjö, Bjästa, Köpmanholmen, Husum och Student
Område 2 - Valhalla och Sörliden
Område 3 - Gullänget, Själevad och Bredbyn

Här kan du se vilka ditt områdes fastighetsvärdar är


Bovärdskontoren kommer i och med detta att tas bort och i vissa fall ersättas av kontor för fastighetsvärdar.