Nu är hyrorna för år 2020 klara

Hyreshöjning för år 2020 blir 1,8 procent, efter beslut i Hyresmarknadskommittén. Den nya hyran gäller från och med 1 januari 2020 och berör samtliga lägenheter, bilplatser, lokaler och förråd med förhandlingsklausul. Den retroaktiva hyran för januari, februari och mars delas upp på hyresavierna för april och maj månad.

Hyresjusteringen grundar sig i den kostnadsutveckling bolaget har för drift, skötsel och ett ökat renoveringsbehov. Procentsatsen blev lägre än vårt yrkande och vi kommer att behöva anpassa vår verksamhet utifrån de förutsättningar vi får. Men även om vi inte kan genomföra allt vi har planerat känns det bra att vi äntligen kan fokusera på år 2020, säger Lars Österlund, vd för AB Övikshem.

Hur räknar jag ut min nya hyra?

För att räkna ut din nya hyra multiplicerar du din nuvarande hyra med 1,018.
För ett hushåll som betalar 6 000 kr i hyra för sin lägenhet betyder uppgörelsen om 1,8 procent att månadshyran höjs med 108 kr.

Vad går hyran till?

Hyran går till att täcka de kostnader vi har för reparationer, underhåll, fastighetsskötsel, uppvärmning, löner, sociala avgifter, avskrivningar, räntor, övriga driftskostnader och taxebundna utgifter som vatten, el och sophämtning.

Vi planerar alltid vår verksamhet för att skapa ett så bra och prisvärt boende som möjligt för dig som hyresgäst.