Missfärgat varmvatten Sörängetvägen

Uppdatering:

Problemet är nu åtgärdat. Låt varmvattnet spola en stund om det kvarstår missfärgningar.

Varmvattnet är grönt på grund av att det kommit in fjärrvärmevatten i varmvattenledningarna. Det är ofarligt men rekommenderas att inte dricka. Kallvattnet ska vara opåverkat. Felsökning och åtgärd pågår men oklart när det är åtgärdat.