Medborgarförslag om internetuppkoppling

Vi arbetar för att införa gratis internetuppkoppling på 2 Mbit/sek till alla våra hyresgäster med fiberanslutning. Eftersom frågan ursprungligen kommer från ett medborgarförslag från en av våra hyresgäster kommer Kommunstyrelsen att fatta formellt beslut i frågan den 4 december. Örnsköldsviks Allehanda skriver redan idag om förslaget men påpekar även att beslutet inte är taget.

Vi återkommer med mer information så snart beslutet är fattat.