Medborgarförslag blir verklighet – fri internetuppkoppling på 2 Mbit/sek

Vi kan nu erbjuda fri internetuppkoppling på 2 Mbit/sek till alla våra hyresgäster med fiberanslutning. Som hyresgäst hos oss kan du enkelt och smidigt koppla upp dig mot internet utan att separata abonnemang och avtal krävs. Detta efter ett medborgarförslag från 13-årige Felix Andersson − som nu blir verklighet.

Felix Andersson tillsammans med Lars Österlund

Foto: Lars Österlund tillsammans med Felix Andersson

 

Tillgång till internet blir allt viktigare för att kunna delta i samhället. Som allmännyttigt bostadsbolag vill vi motverka digitalt utanförskap genom att erbjuda våra hyresgäster denna service i sin bostad.

Vi är mycket glada över att vi som Örnsköldsviks största bostadsbolag lyckats skapa förutsättningar för våra hyresgäster att ta del av digitaliseringens möjligheter, säger Lars Österlund, vd för AB Övikshem.

En fiberuppkoppling med en hastighet på 2 Mbit/s är tillräcklig för att kunna använda internets mest grundläggande tjänster, så som surfa på webben, läsa e-post och utföra enklare samhällsärenden.

För de lägenheter i vårt fastighetsbestånd som idag inte är anslutna till fibernätet kommer en plan att tas fram för att ansluta även dem.

Här har Felix precis tryckt på knappen som aktiverar fritt internet till våra hyresgäster. 

Felix Andersson trycker på knappen som släpper ut fritt internet till våra hyresgäster

Foto: Lars Österlund, vd för Övikshem, Felix Andersson, Per Nylén, vice ordförande kommunstyrelsen och Håkan Gunnarsson, produktansvarig fibernät och elhandel Övik Energi.