Internetuppkoppling på 10 Mbit/s

För att stötta samhället under pågående situation med corona och covid-19 har Övik Energi tagit beslutet att höja hastigheten på din internetuppkoppling kostnadsfritt från 2 Mbit/s till 10 Mbit/s. Detta för att du och fler ska få tillgång till en internetuppkoppling som möjliggör bland annat videosamtal och webbaserade möten i en tid då många hålls isolerade från familj och vänner.

Den högre hastigheten gäller fram till i juni 2020.

Läs mer om vår fria internetuppkoppling