Huskurage ska förhindra våld i hemmet

Fastighetsvärd sätter upp anslag om Huskurage i trapphus.

Huskurage - mot våld i hemmet

Varje år dödas 20 personer i Sverige av sin nuvarande eller tidigare partner och långt fler utsätts för misshandel. De flesta av dem är kvinnor. Dessutom lever vart tionde barn i hem med våld. Den ideella föreningen Huskurage startade som ett sätt att förhindra våld i hemmet. Nu ansluter sig Övikshem till de bostadsbolag som infört Huskurage.

Det svåra med våld i hemmet är att det sker bakom stängda dörrar. Ibland är grannen den enda som ser eller hör tecken på att något inte står rätt till. Huskurage lyfter vad du som granne kan göra om du tror att någon av dina grannar är utsatt.

Här är de enkla stegen för att hjälpa en granne:

  • Ring på dörren. Välj om du vill stå kvar.
  • Vid behov – hämta hjälp. Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  • Ring alltid polisen först på 112 vid akuta och hotfulla situationer.

Vi kan alla göra något. Om du inte vill stå kvar själv kan du knacka på och gå därifrån, det kan vara avgörande för att avbryta våldet, säger Nina Rung som är en av initiativtagarna till Huskurage.

Vi vill genom Huskurage ge våra hyresgäster verktyg för att våga agera om man misstänker att någon far illa, säger Lars Österlund, vd på Övikshem. Genom att visa omsorg kan våld förhindras. Hemmet ska vara en trygg plats och vi arbetar för ökad trygghet i våra bostadsområden. Med Huskurage vill vi skapa en miljö där det är okej att inte vara tyst utan att visa omtanke om sina grannar ifall någon far illa.

Övikshem kommer att sätta upp anslag i trapphusen i alla bostadsområden med enkla råd om vad man kan göra ifall man tror att någon granne för illa.

Övikshem samarbetar med Örnsköldsviks kvinnojour, polisen, Brå Örnsköldsvik och Örnsköldsviks kommun om frågor som rör våld i hemmet.

Om Huskurage
Den ideella föreningen Huskurage startade 2014 som ett sätt att förhindra våld i hemmet. Initiativtagarna till Huskurage är Nina Rung, kriminolog och genusvetare, som har varit aktiv inom kvinnojoursrörelsen och under många år arbetat med frågor som rör våld och kön och hennes man Peter Svensson som under flera år arbetat med våldsprevention inom omsorgen.