HLR-utbildning ger ökad trygghet på arbetsplatsen

Senaste veckan har Övikshems personal varit på kurs i hjärt- och lungräddning. Kursen har bland annat förberett deltagarna på att upptäcka varningssignaler eller sjukdomssymtom hos sin omgivning men även bidragit med kunskap för att våga agera vid plötsligt hjärtstopp.

Under kursen har deltagarna även fått viktig kunskap om hur en hjärtstartare används. Kursledare var Göran Vestman från räddningstjänsten.

Kunskapen som kan rädda liv

Årligen drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukvården i Sverige. I de allra flesta fall resulterar ett hjärtstopp att den drabbade avlider. Att hjärt- och lungräddning inleds kan i flera fall vara avgörande för att rädda tillbaka någon till livet.

Vet du var närmsta hjärtstartare finns?

Om du laddar hem appen Rädda Hjärtat så kan du alltid hitta närmsta hjärtstartare var du än befinner dig i Sverige.