Fulspolar du?

Du påverkar reningen av avloppet och vårt vatten mer än du kanske tror. I Örnsköldsvik har vi god tillgång till dricksvatten, men vi måste bli bättre på att ta hand om det. Genom att inte fulspola gör du en stor skillnad!

Tops, snus och annat skräp hör inte hemma i toaletten. Skräpet orsakar bland annat dyra, och besvärliga avloppsstopp. Bästa tipset är att ha en papperskorg på toaletten där du kan slänga skräpet.

Spola absolut inte ner läkemedel eller kemikalier i toaletten. Avloppsreningsverk är inte byggda för att rena miljögifter vilket gör att kemikalier, läkemedel och tungmetaller kan gå rakt ut i våra vattendrag. Lämna istället läkemedel till apoteken och kemikalier till en återvinningscentral.

Våra vanligaste fulspolningar

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Här är våra vanligaste fulspolningar:

  1. Snus
  2. Våtservetter
  3. Tops
  4. Mensskydd
  5. Bomullstussar
  6. Miljöfarliga kemiska ämnen som t ex målarfärgsrester

Det är lätt att spola rätt!

Det här kan du spola ner i toaletten: kiss, bajs och toalettpapper. Spola inte ner hushållspapper och våtservetter eftersom de inte löses upp av vatten.