Försenad start av köksrenovering på Myntvägen 1–5

Upphandlingen av köksrenovering på Myntvägen 1–5 har blivit lite försenad. Preliminärt startar renoveringsarbetet i januari/februari år 2022. Innan köksrenoveringen kan starta behöver köken kontrollmätas, detta sker troligtvis under november månad.

Vi återkommer till berörda hyresgäster med mer information om kommande renoveringsarbete så snart vi kan.