Försenad eller utebliven hyresavi

Vi har problem i vårt fakturasystem vilket gör att din hyresavi kommer att bli försenad eller utebli denna månad. Detta gäller dig med e-faktura och för dig som får din hyresavi per post. Du som har autogiro eller swefaktura berörs inte.

Du är oavsett detta skyldig att betala din hyra. Din hyresavi hittar du på din hyresgästsida på www.ovikshem.se/minasidorlänk till annan webbplats. Här kan du se och skriva ut din hyresavi.

Vi arbetar för att lösa problemet men vet i dagsläget inte hur lång tid det kommer att ta.