Elförsäljare med falska försäljningsargument

Vi har fått samtal om att det just nu förekommer dörrknackande elförsäljare ute i våra bostadsområden. Försäljarna säger att de har ett avtal med oss vilket inte stämmer. Övikshem har inte några avtal eller samarbeten med dörrknackande försäljare. Som hyresgäst hos oss väljer du själv vilken leverantör av hushållsel du vill ha.