Du kommer väl ihåg att svara på vår kundenkät?

Vi genomför kontinuerliga kundundersökningar för att få veta hur du som hyresgäst trivs hos oss, och undersökningen har stor betydelse när vi planerar och prioriterar vår verksamhet. Alla våra hyresgäster får svara på enkäten en gång per år, men inte vid samma tillfälle eftersom utskicket sprids slumpmässigt över hela året.

Det innebär att även om du får din enkät idag så kanske din närmsta granne redan fått svara på sin.

Det här är din chans att påverka ditt boende genom att svara på frågor om oss som hyresvärd, ge oss dina förslag på förbättringar och beröm oss för det vi gör bra.

Tack för att du svarar!

Kundundersökning

Har du bytt e-post?

Kom ihåg att uppdatera din nya e-postadress under Mina Sidor så att kundenkäten skickas till din rätt e-post.