Driftstopp fjärrvärme i delar av Bjästa

Just nu är det ett fjärrvärmeavbrott i delar av Bjästa vilket innebär att det inte finns någon värme eller varmvatten. Övik Energi arbetar för att åtgärda felet och beräknas vara klar cirka kl. 14-15.

Våra fastigheter som berörs: Daghemsvägen, Gitarrvägen, Nätragatan.

Följ ärendet på https://www.ovikenergi.se/driftinformation