2023 års hyresförhandling har börjat

Varje år förhandlar vi om hyreshöjningar med Hyresgästföreningen. Vi gör det för att våra kostnader ökar och för att vi ska kunna ha möjlighet att renovera, underhålla och utveckla våra fastigheter. Nytt för i år är den så kallade trepartsöverenskommelsen där Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen gemensamt utgår från samma ekonomiska faktorer i förhandlingarna. Överenskommelsen innebär att de senaste årens utveckling för fem olika faktorer ska ligga till grund för de årliga förhandlingarna.Prisutvecklingen på de taxebundna avgifterna på orten, som el, vatten och avlopp, avfall och fjärrvärme utgör tillsammans en av dessa faktorer. De övriga utgörs av förvaltnings- och underhållskostnader, ränteutveckling, BNP och BNP/capita samt inflation exklusive hyror.

Vi ser fram emot att få tillämpa denna nya trepartsöverenskommelse. Det är inte bara denna modell som är annorlunda i årets förhandling, vi har även det rådande världsläget med en energikris att ta hänsyn till. Målsättningen är att förhandlingarna ska vara klara i slutet av året. Ny hyra gäller från 1 januari, om förhandlingarna inte är klara till den 31 december kommer hyran att justeras retroaktivt, säger Lars Österlund, Vd på AB Övikshem.

Så går en hyresförhandling till:

  • Samtal påbörjades i oktober.
  • Hyresvärden lämnar sitt yrkande om årets hyreshöjning till Hyresgästföreningen.
  • Hyresgästföreningen återkommer med motbud till hyresvärden.
  • Därefter möts representanter från Hyresgästföreningen och hyresvärden för att förhandla om hyrorna.
  • När parterna kommit överens om den nya hyran skrivs en förhandlingsöverenskommelse, därefter justeras hyrorna.