Energisparprojekt

Vi arbetar för ständiga förbättringar inom miljöområdet. I syfte att minska vår energianvändning genomförde vi år 2012-2014 ett energisparprojekt, tillsammans med Schneider Electric. 

I projektet genomfördes bland annat följande åtgärder ute i våra bostadsområden:

  • isolering av 58 000 m² vindar
  • installation av motorvärmare med timerfunktion på cirka 400 platser
  • nytt styr och övervakningssystem 
  • injustering av ventilationssystem
  • montering av nya luft-värmepumpar
  • byte till energisnåla lampor och led-belysning samt närvarostyrning i trapphus och tvättstugor
  • byten av fläktar och fläktaggregat