Energi och miljö

I vår gröna omtanke om våra hyresgäster och vår miljö arbetar vi med ständiga förbättringar på miljöområdet. Arbetet omfattar hela vår verksamhet, från byggmaterial till boendemiljö.

Som en del i vårt miljöarbete genomförde vi år 2012-2014 ett energisparprojekt, med energisparåtgärder i princip hela vårt fastighetsbestånd. I och med detta arbete har vi kunnat minska vår energiförbrukning med 20,3 procent från 2007 till 2014.

I projektet genomfördes bland annat följande åtgärder ute i våra bostadsområden:

  • isolering av 58 000 m² vindar
  • installation av motorvärmare med timerfunktion på cirka 400 platser
  • nytt styr och övervakningssystem
  • injustering av ventilationssystem
  • montering av nya luftvärmepumpar
  • byte till energisnåla lampor och led-belysning samt närvarostyrning i trapphus och tvättstugor
  • byten av fläktar och fläktaggregat

Så här kan du minska din energiförbrukning