Blanketter

Här har vi samlat våra vanligate blanketter.

Andrahandsuthyrning

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andrahand? Då behöver du vårt godkännande. För att få tillstånd att hyra ut din lägenhet bör du ha betydande skäl så som tillfälligt arbete eller studier på annan ort, provboende för sambos eller längre utlandsvistelse.

Ansökan om andrahandsuthyrning.pdfPDF (öppnas i nytt fönster)

Autogiro

Autogiro är gratis och innebär att pengar till din hyra överförs automatiskt från ditt konto till Övikshem i slutet av varje månad. Med autogiro kan du vara säker på att hyran alltid blir betald i tid.

Autogiroanmalan.pdfPDF (öppnas i nytt fönster)

Byte och överlåtelse

Förutsättningen för bytet är att båda parter avser att bo permanent i den andra bostaden. Enligt hyreslagen ska du vid ett byte som hyresgäst visa att du har beaktansvärda skäl. Det kan till exempel vara så att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver en mindre eller större bostad.

Ansökan om att byta bostad med annan hyresgäst.pdfPDF (öppnas i ett nytt fönster)

Du som hyresgäst har under vissa förutsättningar rätt att överlåta ditt hyreskontrakt. Överlåtelse kan endast ske till make, maka, sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden eller barn. 

Ansökan om överlåtelse av hyresavtal.pdfPDF (öppnas i ett nytt fönster)

Flyttstädning

När du flyttar ut är det viktigt att du gör en ordentlig flyttstädning och att du lämnar igen nycklarna i tid. Följ gärna vår Checklista vid avflyttningsstädning.pdf.PDF (öppnas i nytt fönster)

Fullmakt för nycklar

Fullmakt för att kvittera ut nycklar.pdfPDF (öppnas i nytt fönster)

Fullmakt för att lämna ut nycklar till inflyttande hyresgäst.pdfPDF (öppnas i nytt fönster)

Uppsägning

När du vill avsluta ditt hyresavtal och flytta ska du skicka in en skriftlig uppsägning. Det kan du göra genom att signera uppsägningen som finns på sida 2 i ditt hyresavtal och skicka till oss per post, lämna in i vår reception eller i vår postlåda utanför vår entré på Sjögatan 4A. Vi tar även emot skriftliga uppsägningar via mail till e-postadress info@ovikshem.se. Tänk på att uppge namn och produktnummer för det objekt du önskar säga upp.  

Uppsägningstiden är tre månader räknat från kommande månadsskifte. Om du exempelvis säger upp din lägenhet den 5 mars börjar uppsägningstiden att räknas från den 1 april och tre månader framåt. Vid dödsfall är uppsägningstiden en kalendermånad.

Du kan lämna önskemål om kortare uppsägningstid. Detta medges endast om den som blivit erbjuden lägenheten vill flytta in tidigare. Lägenheten erbjuds inte efter vem som kan ta den till önskat uppsägningsdatum utan hyrs ut enligt vår uthyrningspolicy.

Om du också hyr garage, parkeringsplats eller förråd avslutas de automatiskt i samband med uppsägning av lägenheten. 

Blanketten: Uppsägning.pdfPDF (öppnas i ett nytt fönster)