Års­redovisning

År 2020

Årsredovisning 2020.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (öppnas i ett nytt fönster)

Nyckeltal

2020

2019

2018

2017

2016

Nettoomsättning, Mkr

248,0

241,4

238,6

238,2

230,6

Rörelseresultat, Mkr

42,1

40,8

43,0

47,2

49,5

Resultat efter finansiella poster, Mkr

28,6

28,1

28,3

25,6

31,9

Balansomslutning, Mkr

1 314,5

1 276,7

1174,9

1 159,9

1 114,0

Avkastning på eget kapital, %

9,4

9,8

10,8

10,9

15,4

Avkastning på totalt kapital, %

3,3

3,4

3,7

4,3

4,8

Driftnetto, Mkr

97,5

91,8

90,1

92,4

88,6

Direktavkastning på

marknadsvärde, %

4,8

4,7

4,7

4,9

4,9

Eget kapital, Mkr

309,4

301,2

274,5

248,4

220,4

Soliditet, %

23,5

23,6

23,4

21,4

19,8

Uthyrningsgrad bostäder,%

98,1

98,6

97,2

98,0

99,2

Medelantalet anställda

56,0

54,0

54,8

51,4

54,0

Fördelning män, %

70

72

72

67

63

Fördelning kvinnor, %

30

28

28

33

37

Antalet tjänster på balansdagen

52,75

52,25

51,25

48,85

50,85

År 2015-2019

Årsredovisning 2019.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (öppnas i ett nytt fönster)

Årsredovisning 2018.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (öppnas i ett nytt fönster)

Årsredovisning 2017.pdf Pdf, 7.8 MB, öppnas i nytt fönster. (öppnas i ett nytt fönster)

Årsredovisning 2016.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (öppnas i ett nytt fönster)

Årsredovisning 2015.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (öppnas i ett nytt fönster)Hittade du den information du sökte?