Affärsidé, vision och kärnvärden

Övikshem ska vara kommunens mest attraktiva hyresvärd och erbjuda hyresgästen önskad service till rätt pris.

Visionen om "ett ännu bättre boende" står för Övikshems uppgift att erbjuda en god bostad och en attraktiv helhet som svarar mot många människors behov. Med denna helhetssyn och en stor lyhördhet för nya behov och nya förutsättningar skapar Övikshem livskvalitet för kunderna.

Kärnvärden

Kärnvärden definierar vi som områden som på ett övergripande plan ska beskriva företagets/varumärkets "själ". Våra kärnvärden beskriver vad vi står för nu och i framtiden och de har en stark koppling till vår vision.

Trygghet

Trygghet i boendet utgör en hörnsten. Våra bostadsområden ska vara trygga att bo och vistas i. Vår syn på trygghet omfattar även kvalitén på de tjänster vi levererar samt allas lika värde.

Engagemang

Övikshems medarbetare ska vara engagerade medarbetare. Kundmötet ska kännetecknas av ett positivt bemötande och en öppen dialog. Våra hyresgäster ska känna att vi bryr oss om och att vi engagerar oss lite mer än vad som förväntas av oss.

Nytänkande

Övikshem ska vara ett bolag som ständigt strävar efter att göra saker och ting på ett bättre och smartare sätt. Vi ska ständigt ta till oss nya idéer inom områden som förvaltning, nyproduktion, energieffektivisering, miljö och IT. Vi ska också skapa fler mervärden för våra boende för att öka det kundupplevda värdet. För oss är boendet mer än fyra väggar och ett tak.  

Hjälpte informationen på sidan dig?