Lämna tillbaka nycklar

Senast kl. 10.00, den första vardagen efter hyresavtalet gått ut, ska du lämna tillbaka dina nycklar till kundcenter på Sjögatan 4A. Det gör du genom att lägga samtliga nycklar i ett förslutet kuvert som du skriver ditt namn på och lägenhetens produktnummer. Kuvertet lämnar du sedan i brevinkastet till vänster om huvudentrén på Sjögatan 4A. Vänligen observera att inga nycklar får skickas med posten.

Tänk på att samtliga nycklar ska återlämnas, även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar och taggar till motorvärmare, förråd, tvättstuga och entréport. Om inte samtliga nycklar lämnas in i tid kan du bli skyldig att betala vad det kostar oss att byta lås. 

Hittade du det du sökte?