Jag har kommit överens med tidigare hyresgäst om inflyttning före avtalet börjar, vad ska jag tänka på?

Om du har kommit överens med den tidigare hyresgästen om att du kan flytta in tidigare än vad som sägs i hyresavtalet, tar du själv över ansvaret för och kontrollen av att städningen av bostaden är godkänd och även att besiktningen är gjord. Det är alltid en överenskommelse mellan den tidigare hyresgästen och den nya och påverkar inte avtalet med Övikshem. Hyresgästen som flyttar ut måste lämna in nycklarna till kundcenter och lämna en fullmakt att du får kvittera ut nycklarna tidigare än vad hyresavtalet börjar gälla.