Flytta in

 • Den första i månaden är en lördag, när får jag flytta in?

  Infaller den 1:a i månaden en lördag, söndag eller helgdag ska tillträde ske nästa vardag klockan 13.00 om inte annat bestämts.

 • Kan jag flytta in tidigare?

  Om du vill flytta in tidigare måste du först kontakta kundcenter.

  Inflyttning är normalt första vardagen då ditt hyresavtal börjar gälla. Om det finns ett tillgänglighetsdatum innebär det att den utflyttande hyresgästen planerar att flytta ut tidigare. Tillgänglighetsdatum är inte tvingande utan endast ett önskemål från avflyttande hyresgäst.

 • Kan jag själv välja elleverantör?

  Varje fastighet är knuten till en nätleverantör. Den del som du kan påverka är hushållsströmmen. Jämför priser och villkor och välj sedan den elleverantör som passar dig bäst. Tänk på att du kan ha uppsägningstid till din elleverantör om du flyttar från lägenheten.

  Mer information om avtal för hushållsel och elnät

 • Var hittar jag lantmäteriverkets lägenhetsnummer?

  När du anmäler en flyttning till folkbokföringen så måste du ange lantmäteriverkets lägenhetsnummer för din lägenhet. Det finns inskrivet i ditt hyresavtal.

  OBS! Lantmäteriverkets lägenhetsnummer är ett helt fristående lägenhetsregister och ska inte förväxlas med våra lägenhetsnummer.

  Mer information om lägenhetsnummer och produktnummer

 • Var hämtar jag mina lägenhetsnycklar?

  När det är dags för dig att flytta in ska du själv hämta dina nycklar hos kundcenter på Sjögatan 4A. Du är välkommen att hämta nycklarna efter kl. 13.00 första vardagen då ditt hyresavtal börjar gälla. Tänk på att öppettiderna ibland kan variera och att nycklar inte lämnas ut på kvällar och helger. Ta med dig din legitimation när du kommer för att hämta nycklarna till din nya bostad.

  Viktigt att tänka på när du flyttar in

 • Vilken dag är det inflyttning?

  Tillträde till lägenheten får du tidigast klockan 13.00 den första vardagen i den månad ditt hyresavtal börjar gälla.

Hjälpte informationen på sidan dig?