Byte, överlåtelse och andrahand

 • Har jag kortare uppsägningstid om jag byter bostad inom Övikshem?

  Om du får ett erbjudande på en ny lägenhet innan den 14:e i månaden, och detta sedan leder till ett hyresavtal, kan du få tillgodoräkna dig denna månad som uppsägningsmånad. Uppsägning av din gamla lägenhet sker i samband med tecknande av det nya hyresavtalet.

 • Jag har en kompis som kan ta över min lägenhet, är det möjligt?

  Med tanke på dagens bostadssituation är det viktigt att alla får samma möjligheter att söka de lediga lägenheterna. Vi lägger därför ut alla lediga bostäder på vår webbplats, vilket innebär att din kompis får anmäla sitt intresse för lägenheten på samma sätt som alla våra andra bostadssökande kunder.

 • Kan jag hyra ut min lägenhet i andrahand?

  Från den 1 oktober 2019 gäller nya regler för uthyrning av hyresrätt i andra hand. Läs mer här.

 • Kan jag överlåta min bostad?

  Ja, om du och din make/maka eller sambo har delat hushåll i minst tre år och samtidigt varit skriven på adressen. Hemmavarande barn får överta sina föräldrars avtal om barnet hela tiden har varit skriven på adressen. För båda fallen gäller detta under förutsättning att vår uthyrningspolicyöppnas i nytt fönster uppfylls. Eventuella köpoäng påverkas inte vid en överlåtelse. Se även blanketten Ansökan om överlåtelsePDF (pdf öppnas i nytt fönster).

 • Kan Övikshem neka mig att göra bostadsbyte?

  För att vi ska kunna godkänna ett bostadsbyte måste det finnas skäl till varför bytet ska genomföras. Vi kan neka ett byte om någon av kunderna inte har skött sitt tidigare boende, om kunderna inte har ekonomiska förutsättningar för att klara av hyran, om bytet innebär en påtaglig olägenhet för oss eller om andra särskilda skäl talar emot bytet.

 • Vad är omflyttningsbesiktning?
  Ingen textmodul med namnet "Innehåll" Hittades