Vanliga frågor under renoveringen

Vi har här sammanställt svaren på frågor som vi har fått av hyresgäster på Valhallavägen 38. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta vår hyresgästsamordnare Hussam Rashed på tfn 0660-29 93 56, e-post hussam.rashed@ovikshem.se.

Hur påverkar ventilationsdragningen lägenhetsytan?

Ventilationskanalerna dras i taket. För lägenheter som slutar på -01 kommer ventilationskanaler att dras genom klädkammare vilket innebär att klädkammarens yta minskar med cirka 0,5 kvm. På grund av detta kommer dessa lägenheter få en ytterligare hyressänkning på 38 kr.

Kan jag få tillgång till min lägenhet på kvällar och helger?

Ja, du har tillgång till din lägenhet vardagar kl. 16.30-06.30 samt helger.

Blir det golvvärme vid ombyggnaden av badrummet?

Nej, golvvärme kommer inte att installeras.

När startar den individuella varmvattenmätningen?

Efter det att vi har gjort en slutbesiktning av badrummet och kontrollerat mätutrustningen kommer mätningen att starta. Debitering kommer att ske i efterskott via din hyresavi.

När sker hyreshöjning efter utförd badrumsrenovering?

Hyreshöjning med anledning av denna badrumsrenovering och installation av nytt ventilationssystem kommer att höjas när hela huset har renoverats och fått sin slutbesiktning. Detta innebär att du kan få vänta på din hyreshöjning till dess att samtliga lägenheter i huset är färdigrenoverade.

Kommer jag att tappa vattnet när renoveringen startar i mitt trapphus?

Nej, det är bara de lägenheter där renovering pågår som inte kommer att ha vatten.

Kommer dammskydd att sättas upp när rivning och borrning sker?

Plastskydd kommer att sättas upp vid dörröppningar som saknar dörrar. Hallgolvet kommer även att täckas av papp. När borrning sker för rördragning till ny ventilation kan det damma. Lägenheten byggstädas där arbete har utförts. Det tar dessvärre lång tid för dammet att lägga sig vilket innebär att du kan få räkna med att finkornigt damm kan förekomma.

Hjälpte informationen på sidan dig?