Ingen debitering för individuell mätning

Under köks- och badrumsrenoveringen kommer du inte behöva betala för förbrukningen av el, värme och varmvatten. Detta avdrag görs på nästkommande hyra efter det att slutbesiktning i din lägenhet är genomförd.

Hittade du det du sökte?