Vräkning/Avhysning

Vi kan i vissa fall tvingas säga upp boende från våra lägenheter. Det sker när den boende uppenbart och upprepade gånger bryter mot våra ordningsregler eller missbrukar sitt hyreskontrakt. Om du inte betalar hyran i tid är det också grund för uppsägning.

Hittade du den information du sökte?