Parkering

Marken inom våra bostadsområden räknas som enskild mark. Övikshem har anlitat ett bevakningsföretag som ska se till att parkeringsbestämmelserna följs.

Kontakta kundcenter för att hyra en p-plats till din bil. Om ditt fordon är felparkerat får du betala böter. Parkera därför alltid inom markerade platser, följ anvisningar på skyltar inom området och tala om för dina gäster var de kan parkera.

Obs! Det är enligt lag förbjudet att lämna strömförande kabel kvar i eluttaget för motorvärmare. Övikshem tar alla dessa kablar i förvar.

Hittade du den information du sökte?