Underhåll

Vi kallar vårt underhållssystem för Valfritt lägenhetsunderhåll - VLU. Det innebär att underhållet inte längre automatiskt ingår i hyran. Du bestämmer alltså själv om, när och hur du vill att målning, tapetsering och golvunderhåll ska utföras i din lägenhet. I praktiken betyder det att hyran kan hållas lägre.
Du kan beställa underhållsarbetet hos Övikshem till konkurrenskraftiga priser. Om du vill göra arbetet själv kan du, om du visar upp ditt hyreskontrakt, köpa färg och tapeter till rabatterade priser hos den leverantör som vi har avtal med.

Personliga önskemål och ändringar i din lägenhet

Utöver målning och golvarbeten kan du beställa andra åtgärder, exempelvis byte av skåpluckor. Sådana åtgärder kan du betala kontant eller genom avbetalning i 3, 6 eller 12 månader.

Standardhöjande produkter

Du kan få standardhöjande produkter i din lägenhet, som till exempel en installation av golvdiskmaskin. Standardhöjande produkter höjer lägenhetens grundstandard, och innebär att din grundhyra blir högre.

Hittade du den information du sökte?