Tidningar och returpapper

Här lämnar du:

  • Dags- och veckotidningar
  • Magasin och tidskrifter
  • Kataloger och broschyrer
  • Reklamblad
  • Kontorspapper

Lämna inte:

  • Kuvert ska sorteras som restavfall
  • Pappersförpackningar och presentpapper ska sorteras som pappersförpackningar

Tänk på!

  • Papperskassen som du burit dina tidningar i lägger du i behållaren för pappersförpackningar. Ta även bort plastomslag runt tidningar och reklam och sortera som plastförpackning.
Hjälpte den här informationen dig?