Individuell mätning av varmvatten

I samband med renoveringen kommer vi att installera varmvattenmätning i din lägenhet. Detta innebär att varmvatten inte kommer att ingå i hyran utan mätas individuellt och debiteras separat via hyresavin till en kostnad av 66 kr/kubikmeter.

Din hyra sänks istället motsvarande en normalförbrukning av varmvatten för din lägenhetsstorlek. Om du har en hög respektive låg förbrukning av varmvatten kommer dina kostnader att öka
respektive minska.

Läs mer om individuell mätning.