Preliminär tidplan för Mycklingsvägen 12-14

Mycklingsvägen 14 C, Lägenhet 3101, 3201, 3301

Startdatum 3 augusti, preliminärt slutdatum 31 augusti

Mycklingsvägen 14 C, Lägenhet 3102, 3202, 3302
samt WC för lägenhet 3103, 3203, 3303

Startdatum 17 augusti, preliminärt slutdatum 14 september

Mycklingsvägen 14 C, Lägenhet 3103, 3203, 3303

Startdatum 31 augusti, preliminärt slutdatum 28 september

Mycklingsvägen 14 B, Lägenhet 2101, 2201, 2301

Startdatum 14 september, preliminärt slutdatum 12 oktober

Mycklingsvägen 14 B, Lägenhet 2102, 2202, 2302

Startdatum 28 september, preliminärt slutdatum 26 oktober

Mycklingsvägen 14 B, Lägenhet 2103, 2203, 2303

Startdatum 12 oktober, preliminärt slutdatum 9 november

Mycklingsvägen 14 A, Lägenhet 1101, 1201, 1301

Startdatum 26 oktober, preliminärt slutdatum 23 november

Mycklingsvägen 14 A, Lägenhet 1102, 1202, 1302

Startdatum 9 november, preliminärt slutdatum 7 december

Mycklingsvägen 14 A, Lägenhet 1103, 1203, 1303

Startdatum 23 november, preliminärt slutdatum 18 december

Mycklingsvägen 12 A, Lägenhet 1101, 1201, 1301

Startdatum 11 januari, preliminärt slutdatum 8 februari

Mycklingsvägen 12 A, Lägenhet 1102, 1202, 1302

Startdatum 25 januari, preliminärt slutdatum 22 februari

Mycklingsvägen 12 A, Lägenhet 1103, 1203, 1303

Startdatum 8 februari, preliminärt slutdatum 8 mars

Mycklingsvägen 12 B, Lägenhet 2101, 2201, 2301

Startdatum 22 februari, preliminärt slutdatum 22 mars

Mycklingsvägen 12 B, Lägenhet 2102, 2202, 2302

Startdatum 8 mars, preliminärt slutdatum 7 april

Mycklingsvägen 12 B, Lägenhet 2103, 2203, 2303

Startdatum 22 mars, preliminärt slutdatum 21 april

Hittade du den information du sökte?