Köks- och badrumsrenovering i Husum

Vi planerar att renovera kök och badrum på Stiftelsevägen 2–3, Bruksvägen 100 samt Pensionärshemsvägen 6 i Husum. Vid renoveringen kommer även ett stambyte att ske där alla vattenledningar och avloppsrör i fastigheten byts ut. Eftersom både kök och badrum ska renoveras kommer dessa arbeten att samordnas och ske samtidigt. Detta är av omtanke om dig som hyresgäst för att vi inte ska behöva störa dig med två renoveringsarbeten direkt efter varandra.

Preliminärt startar renoveringsarbetet i augusti/september 2021. Innan renovering börjar i ditt hus återkommer vi till dig med utförligare information där vi förklarar hur renoveringen kommer att gå till samt presenterar en aktuell tidsplan.

Inventering och kontrollmätning

Innan renoveringsarbetet startar kommer vi behöva komma in i din lägenhet för att göra en fuktinventering av ditt badrum och en kontrollmätning av ditt kök. Vi kontaktar dig via brev innan dessa åtgärder för att komma överens om användning av huvudnyckel.

Informationsmapp istället för trapphusmöte

På grund av covid-19 kommer vi inte bjuda in till trapphusmöten utan istället dela ut skriftlig information som beskriver renoveringsarbetet. Du kommer då även få en tidplan där du kan se när din lägenhet ska renoveras.

Har du frågor?

Har du frågor och funderingar kring renoveringsarbetet är du välkommen att kontakta vår hyresgästsamordnare Hussam Rashed på tfn 0660-29 93 56 eller via e-post hussam.rashed@ovikshem.se.

Så här går det till

Under tiden för renoveringen (cirka 4 veckor per lägenhet) kommer du inte kunna använda ditt kök eller ditt badrum/wc. I köken kommer köksinredning och vitvaror att bytas samt ytskikt målas. Även badrummet kommer totalrenoveras och få nya ytskikt och inredning. Har du en extra wc kommer även den att renoveras.

Efter badrumsrenoveringen kommer vi även införa individuell mätning av varmvatten, dels ur miljösynpunkt dels för att leva upp till ställda lagkrav gällande energimätning i byggnader. Detta innebär att du får en hyressänkning och fortsättningsvis bara kommer att betala för din egen faktiska förbrukning av varmvatten, istället för kollektivets.

Lägenhetsdörrar och entréer

I samband med renoveringsarbetet kommer även lägenhetsdörrar att bytas på Stiftelsevägen 2-3. Vi kommer även bygga om entréerna till Stiftelsevägen 2.

Ersättningsboende

Renoveringstiden kan upplevas som en jobbig period med störande ljud, damm och byggarbetare i ditt hem. Vi hoppas därför kunna erbjuda samtliga hyresgäster ett ersättningsboende under renoveringstiden, antingen till annan lägenhet eller till lägenhetsmodul. Speciella behov eller krav hanteras av vår hyresgästsamordnare.

Hyreskompensation

Som kompensation för att du inte kan använda ditt kök och badrum/wc kommer du under denna tid få reducerad hyra med 60 procent. Vid ett ersättningsboende utgår ingen hyresreduktion. Hyresreduktionen dras på nästkommande hyra efter att renoveringen är slutbesiktad i din lägenhet.

Vad kostar det?

Samtliga hyresförändringar är förhandlade med Hyresgästföreningen.

Hyreshöjning:

Storlek

Bruksvägen 100,
Pensionärshemsvägen 6

Stiftelsevägen 2-3

1 RoK

+425 kr/månad

+485 kr/månad

2-4 RoK

+590 kr/månad

+650 kr/månad


Eftersom varmvatten inte kommer att ingå i grundhyran utan mätas individuellt kommer din grundhyra att sänkas motsvarande en normalförbrukning av varmvatten för din lägenhetsstorlek. Din förbrukning av varmvatten kommer istället att debiteras via hyresavin två månader i efterhand till en kostnad av 66 kr/kubikmeter. Om dina kostnader för varmvatten kommer att öka eller minska jämfört mot idag beror på hur mycket varmvatten du förbrukar.

Här kan du följa renoveringsarbetet

Vi publicerar här korta notiser om renoveringsarbetet när projektet har startat.

Ställ en fråga


Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifter
Hittade du den information du sökte?