Aktuella stambyten

Valhallavägen 47-51 och Torsvägen 3

Vi genomför nu en badrumsrenovering med stambyte i kvarteret Rönnen i bostadsområdet Valhalla. Ett projekt med totalt 118 lägenheter där vi gör en totalrenovering av alla badrum samt byter/infodrar vattenledningar och avloppsrör i badrum och kök.

Hyresgäster på Valhallavägen 47, 49 samt Torsvägen 3 har nu fått sina nya badrum. Arbetet pågår fortfarande på Valhallavägen 51.

Vad är ett stambyte?

Äldre vattenledningar och avloppsrör kan med tiden sättas igen och spricka, vilket leder till stora skador på byggnader och inventarier. Därför är det viktigt att byta dessa ledningar innan de går sönder och orsakar vattenskador. Ett stambyte betyder att vi byter ut de gamla vattenledningarna och avloppsrören i badrum och kök till nya. I samband med stambytet renoverar vi även alla badrum och toaletter.

Arbetet utförs under dagtid och du kan bo kvar i din lägenhet. Du kommer däremot inte kunna använda ditt badrum under renoveringen (cirka 7 veckor).

Så här går det till

I samband med att vi startar renoveringen i ditt badrum kommer vi att montera ett kodlås på din lägenhetsdörr. Detta lås kommer endast att användas av hantverkarna om du inte är hemma under renoveringstiden. Kom ihåg att alltid ta med din lägenhetsnyckel då du lämnar lägenheten eftersom dörren automatiskt går i lås när den stängs!

För att minska damspridning i lägenheten kommer Peab att plasta in dörrposter där dörr saknas. Vi kommer även att dokumentera hall och badrum.

I badrumsrenoveringen kommer nya vattenledningar att anslutas från trapphuset. Dessa ledningar kommer att dras i taket genom hallen. När ledningar och rör är bytta monteras vitt kakel på väggarna och grå klinker på golvet. Vi byter även ut golvbrunn, elledningar och all badrumsinredning så som tvättställ, toalettstol och badrumsskåp. Nya ledningar och rör kommer även att anslutas till köket under diskbänken.

Vad kostar det?

Badrumsrenovering med stambyte för Valhallavägen 47-51 samt Torsvägen 3 är förhandlad med Hyresgästföreningen och innebär en hyreshöjning på 410 kr/månad. För dig som både har badrum och wc med dusch blir höjningen 610 kr/månad istället.

Hyreskompensation

Som kompensation för att du inte kan använda ditt badrum under renoveringstiden kommer du få reducerad hyra med 40 procent för den tid du inte kunnat använda ditt badrum. Hyresreduktionen dras på nästkommande hyra när slutbesiktning är genomförd.

Vatten

Under tiden för renoveringen kommer du antingen ha tillgång till toalett och dusch i en källare inom bostadsområdet eller i toalett- och duschvagn ute på gården. I de trapphus där det finns två vattenstammar kommer du som hyresgäst kunna ha vatten i ditt kök under renoveringstiden.

I de trapphus där det endast finns en stam kommer vi dessvärre att behöva stänga av vattnet till
lägenheterna. Det kommer då att monteras tappställen på varje våningsplan där du istället kan hämta vatten till ditt kök. Köksavloppet fungerar precis som vanligt.

Störande ljud

Arbetet med renovering av ditt badrum kommer under renoveringstiden att medföra vissa olägenheter i ditt boende. Tillsammans med våra entreprenörer arbetar vi för att begränsa störningsmomenten så mycket som möjligt. Hantverkarna arbetar normalt vardagar klockan 7-16. För att byta vattenledningar, avloppsledningar och golvbrunn kommer vi borra och bila i betong, vilket medför att det bullrar och dammar. Ljud från bilning/borrning i stommen sprider sig lätt genom hela huset, vilket kan upplevas som störande då dessa arbeten pågår. För dig som önskar finns möjlighet att få öronproppar hos entreprenörerna.  

Om du kommer vara bortrest

Meddela vårt kundcenter om du kommer att vara bortrest helt eller delvis under den period vi renoverar ditt badrum, samt hur vi kan nå dig. 

Akut händelse

Inträffar något akut utanför kontorstid ring vår fastighetsjour på telefonnummer 0660-29 93 65

Här kan du följa renoveringsarbetet

Vi publicerar här korta notiser om renoveringsarbetet när projektet har startat.

 • 2019-05-10
  Ny tillfällig wc och dusch på Valhallavägen 51 A
  Läs mer
 • 2019-01-17
  Placeringar för tillfällig wc och dusch
  Läs mer
 • 2018-12-20
  Lås till tillfällig wc och dusch
  Läs mer
 • 2018-12-13
  Ny toalett- och duschvagn på Torsvägen 3D
  Läs mer
 • 2018-12-06
  Värmeavbrott för Valhallavägen 49
  Läs mer
 • 2018-11-23
  Arbetsstopp under jul- och nyårshelgen
  Läs mer
 • 2018-11-23
  Information till Valhallavägen 49 B-C
  Läs mer
 • 2018-10-29
  Valhallavägen 47A är snart klar
  Läs mer
 • 2018-09-14
  Fuktkontroll/Inventering av badrum
  Läs mer
 • 2018-09-07
  Rördragning i källaren
  Läs mer

Ställ en fråga


Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifter