Aktuella stambyten

Köks- och badrumsrenovering på Mycklingsvägen

Totalt ingår 90 lägenheter i projektet som kommer att pågå i cirka 2 år. Projektet är indelat i två etapper. I etapp 1 ingår Mycklingsvägen 8 och 10 med byggstart på Mycklingsvägen 10 A i oktober 2019. Därefter går arbetet vidare till 10B, 8A, 8B och till sist 8C. Tidplan för etapp 2 med Mycklingsvägen 12 och 14 tas beslut på under år 2020.  

Av omtanke om dig som hyresgäst och för att inte behöva störa dig med två renoveringsarbeten direkt efter varandra kommer både kök och badrum att renoveras samtidigt. 

I köken kommer köksinredning, vitvaror samt ytskikt att bytas. Badrummet kommer totalrenoveras och få nya ytskikt och inredning. Har du en extra wc kommer även den att renoveras.

Trapphusmöte innan renoveringen startar

Innan renovering börjar i ditt hus kommer vi bjuda in dig till ett trapphusmöte där vi förklarar hur renoveringen kommer att gå till och presentera en aktuell tidsplan. Du kommer även att få skriftlig information tillsammans med kontaktuppgifter till de entreprenörer som kommer att utföra arbetet i din lägenhet.

Vad är ett stambyte?

I samband med köks- och badrumsrenoveringen kommer ett stambyte att ske där alla vattenledningar och avloppsrör i fastigheten byts ut. Äldre vattenledningar och avloppsrör kan med tiden sättas igen och spricka, vilket leder till stora skador på byggnader och inventarier. Därför är det viktigt att byta dessa ledningar innan de går sönder och orsakar vattenskador.

Så här går det till

Under tiden för renoveringen (cirka 4-6 veckor) kommer du inte kunna använda ditt kök eller badrum/wc. Du får istället tillgång till en liten vagn med tillfällig köksutrustning i din lägenhet samt tillgång till kök, toalett och dusch via särskilda köks-och badrumsvagnar som kommer ställas ut på området. Om du har speciella behov t.ex. utifrån funktionsnedsättning ber vi dig kontakta vår hyresgästsamordnare för att se hur vi kan lösa dina behov. Renoveringstiden kan upplevas som en jobbig period med störande ljud, damm och byggarbetare i ditt hem. Tillsammans med entreprenörerna arbetar vi för att minska störningsmomenten så mycket som det går.

Hyreskompensation

För den tid du inte kommer kunna använda ditt kök och badrum kommer du få en hyreskompensation på 60 procent av din hyra. Hyreskompensationen kommer att dras av på den hyresavi som kommer näst efter renoveringen är klar. Vid ett eventuellt ersättningsboende utgår ingen hyreskompensation. 

Vad kostar det?

Tillsammans med Hyresgästföreningen har vi kommit överens om en hyreshöjning för de standardhöjande åtgärder som denna renovering medför samt för det låsbyte som planeras för bostadsområdet.

För lägenheter på 2-4 RoK kommer hyran att höjas med totalt 700 kr/månad. För lägenheter på 1 RoK blir höjningen 650 kr/månad. Hyreshöjningen delas upp i två steg. Det första sker månadsskiftet efter renoveringen är klar i din lägenhet och det andra efter ytterligare 6 månader.

Storlek

Höjning 1

Höjning 2

1 RoK

+325 kr/månad

+325 kr/månad

2-4 RoK

+350 kr/månad

+350 kr/månad

 

Här kan du följa renoveringsarbetet

Vi publicerar här korta notiser om renoveringsarbetet när projektet har startat.

 • 2019-10-16
  Ingen debitering för individuell mätning
  Läs mer
 • 2019-09-27
  Bortrest under renoveringsarbetet
  Läs mer
 • 2019-09-27
  Medgivande om användning av huvudnyckel
  Läs mer
 • 2019-09-04
  Nedmontering av lekplats på Mycklingsvägen
  Läs mer
 • 2019-09-04
  Totalentreprenör är Byggteamet i Örnsköldsvik AB
  Läs mer

Ställ en fråga


Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifter