Renovering och underhåll

Vi gör kontinuerliga underhållsplaner för våra fastigheter. Varje fastighet har en egen underhållsplan som uppdateras en till två gånger om året. När det gäller själva lägenhetens skick finns det inget periodiskt underhåll. Bedömning görs vid in/utflyttning i samband med besiktning. Som hyresgäst har du möjlighet att beställa renovering av ytskikt under hyrestiden och betala via boendepoäng eller kontant.