Entréer

Husets entré ska vara låst på nätterna. Det är inte tillåtet att ställa upp dörren eftersom obehöriga kan komma in och orsaka skadegörelse.

Entréer, trapphus, källar- och vindsgångar måste vara fria från saker så att brandkår, ambulans- och räddningspersonal kan komma fram. Du får därför inte använda dessa utrymmen till förvaring.

Hjälpte den här informationen dig?