Säga upp lägenhet

Uppsägningstiden är tre månader. Uppsägningen måste komma in innan den sista i månaden för att den ska börja gälla från den 1:a månaden efter. Om du till exempel säger upp din lägenhet den 14 mars börjar uppsägningstiden att räknas från den 1 april och tre månader framåt.

Uppsägningen ska vara skriftlig och kan göras direkt på hyreskontraktet eller genom vår uppsägningsblankett. Den skriftliga uppsägningen skickar du sedan till oss per post eller lämnar i vår reception. Vi tar även emot skriftliga uppsägningar via info@ovikshem.se. Tänk på att uppge namn och produktnummer för det objekt du önskar säga upp.

Vid dödsfall

Vid dödsfall är uppsägningstiden en kalendermånad under förutsättning att uppsägningen kommer in inom en månad från dödsfallet. Om uppsägningen inte har kommit in inom denna tidsfrist sägs avtal upp som vanligt med tre månaders uppsägningstid.

Hjälpte den här informationen dig?