Köpoäng

Du börjar samla köpoäng från och med den dag du registrerar dig i vår bostadskö. Dina köpoäng är personliga och kan inte överlåtas eller slås ihop med någon annans köpoäng.

Antal köpoäng

Du kan se hur många köpoäng du har samlat ihop genom att logga in på Mina sidor.

Fortsätt att samla köpoäng

För att stå kvar i kön och samla köpoäng måste du logga in på Mina sidor minst en gång var tolfte månad, annars nollställs dina köpoäng. Har du inte loggat in inom arton månader tas din köprofil bort.

Nollställning av köpoäng

När du tilldelats en lägenhet hos oss så nollställs dina köpoäng. I samband med detta blir du avaktiverad i vårt kösystem. Vill du återaktivera dig i kön för att samla nya köpoäng gör du det via Mina sidor.

Registreringsdatumet för dina köpoäng nollställs när du byter inom Övikshem och har skrivit på avtalen.

Hjälpte den här informationen dig?