Hyran

Hyran ska alltid betalas i förskott, senast sista vardagen i varje månad. Det betyder att du t.ex. betalar hyran för februari senast den sista vardagen i januari.

Obetald hyra innebär att inkassokrav skickas ut, vilket alltid medför en extra avgift. Försenad eller obetald hyra kan leda till uppsägning av avtalet och det kan påverka dina möjligheter att få annan bostad.

Mer information om inkasso, budget- och skuldrådgivning

Hjälpte den här informationen dig?