Flytta in tidigare

Inflyttning är normalt första vardagen då ditt hyresavtal börjar gälla. Om det finns ett tillgänglighetsdatum innebär det att den utflyttande hyresgästen planerar att flytta ut tidigare. Tillgänglighetsdatum är inte tvingande utan endast ett önskemål från avflyttande hyresgäst. Om du vill flytta in tidigare måste du först kontakta kundcenter.

Hjälpte den här informationen dig?