Frågor och svar

På denna sida har vi samlat fågor och svar gällande Smart hyra.

Vad är Smart hyra?

Det är en hyressättningsmodell som räknar fram hyran likvärdigt för alla bostadshyresgäster hos oss på Övikshem.

Grundprincipen med Smart hyra är att det finns egenskaper som ligger till grund för hyran. Egenskaperna som vi tittar på är samma i alla våra hyresrätter.

Exempel på egenskaper är:

  • antal kvadratmeter,
  • närhet till centrum och servicefunktioner,
  • kakel och klinker i badrum,
  • tillgång till hiss med mera.

Vilka egenskaper poängssätts när man sätter en Smart hyra?

Egenskaperna är indelade i tre block:

  • Lägenhetstyp och antal kvadratmeter
  • Fastighetens egenskaper
  • Lägenhetens egenskaper

Varför har Övikshem tagit fram en modell för hyressättning?

Vi vill helt enkelt att alla som bor hos oss ska ha en likvärdig och smart hyra. Det blir tydligt både för oss och för dig som hyresgäst hur hyran är uppbyggd och vad den består av.

Vad är skillnaden mellan förra hyressättningen och nu?

Skillnaden är att nu har vi en modell med samma egenskaper som ska påverka hyran för alla våra lägenheter. Tidigare så har vi haft olika hyressättning beroende på till exempel vilket årtal som huset var byggt.

Finns det något exempel på skillnaden med Smart hyra?

Exempel A:

Tänk dig två lika stora lägenheter som har samma hyra men olika standard. Den ena har trägolv, hiss och ligger nära centrum. Den andra har plastmatta, saknar hiss och ligger två kilometer från centrum. Med Smart hyra så kommer lägenheten med trägolv och nära centrum att ha något högre hyra.

Exempel B:

Tänk dig två lägenheter i samma hus. En har nytt badrum med kakel och klinker och en har ett gammalt med väggmatta och plastgolv. Ska de ha samma hyra? Nej med Smart hyra så får den med kakel och klinker något högre hyra.

Hur kommer Smart hyra att införas?

Målsättningen är att den första hyresjusteringen ska införas efter hyresförhandlingen. Justeringen förhandlas med Hyresgästföreningen och vi strävar efter att alla hyror ska vara justerade inom en 5-årsperiod. Det här är Övikshems tidplan, övriga kommunala bostadsbolag har sin egen tidplan för införande.

Hur påverkas hyrorna?

Större andelen av våra hyror påverkas inte i sådan hög grad då de redan ligger på rätt nivå. Om hyran ska justeras kommer det ske successivt efter förhandling i samarbete med Hyresgästföreningen.

Är det här samma sak som marknadshyror?

Nej. Marknadshyra är när en fastighetsägare får ta betalt för vad som helst för en lägenhet, utan förhandlingar med Hyresgästföreningen. Det skulle kunna betyda att vid bostadsbrist skulle bara de som har mest pengar ha råd med en lägenhet. Så fungerar inte en allmännytta som Övikshem.

Smart hyra innebär att Övikshems hyror blir justerade baserat på vilka egenskaper en lägenhet har. Detta för att alla våra lägenheter hyressätts på samma smarta sätt.

Hur förhåller sig Smart hyra till de årliga hyresförhandlingarna?

De årliga hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen kommer att fortsätta precis som tidigare. Efter varje förhandling görs en separat förhandling om eventuell ytterligare justering enligt modellen Smart hyra.

Vad händer i de fall nuvarande hyra är högre än Smart hyra?

Denna fråga ingår i avtalet med Hyresgästföreingen om Smart hyra som ska tas fram under året.

Vilka berörs av de nya hyrorna?

Hos Övikshem är det alla bostadslägenheter förutom nyproduktion och studentlägenheter.

Varför har kommunala bostadsbolag i Västernorrland tagit fram modellen tillsammans?

Att alla kommunala bostadsbolag i Västernorrland står bakom modellen tycker vi är bra. Det betyder att oberoende av ort kommer hyran bedömmas på lika grunder.

Var kan jag se lägenhetens egenskaper?

Din lägenhetsdeklaration hittar du på din hyresgästsida på Mina sidor under rubriken Mina avtal och knappen Smart hyra.

Deklarationen är en beskrivning över vad som ingår i din lägenhet.

Vad ska jag göra om jag upptäcker felaktiga egenskaper i min lägenhetsdeklaration?

Om du upptäcker felaktigheter i din lägenhetsdeklaration ska du kontakta kundcenter på info@ovikshem.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?